Last Update: Friday October 07, 2011

    بازگشت به صفحه ی اصلی   

 

سخن

 

اعدام های اهواز - آرشام پارسی

جنبش دگرباشان - کوهیار نیک پندار

عید صدا - کوهیار نیک پندار

 

ذات اعدام شنیع است. اعدام در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد. این قانون شامل قشرهای مختلفی از اجتماع می شود. همجنسگرایان دسته ای از این افراد هستند و صراحتا اشاره شده است که مجازات ارتباط دو همجنس اعدام، سنگسار و شلاق است. البته در بعضی از موارد حاکم شرع تصمیم می گیرد که مجازات هایی از قبیل زندان و یا جریمه ی نقدی را تعیین کند. احساس مجرم و محکوم بودن برای جامعه ی همجنسگرایان آزار دهنده و ترسناک است و گاهی فرد را ناچار به فرار از کشور می کند

همانطور که همگی ما می دانیم، ایرانیان بیش از یکصد و پنجاه سال است که در تلاش و تکاپو برای رسیدن به دموکراسی و حکومت مبتنی بر قانون و رای مردم بوده اند. هرچند ممکن است امروزه مطالبات مردم در آغاز حرکت آزادیخواهانه ی ایشان بسیار ابتدایی بنظر برسد اما برای آن زمان و در برخورد با سلاطینی که ستم و بیداد را از پدرانشان به ارث برده بودند، به مثابه یک انقلاب بود. دستاورد بزرگ این جنبش، نهضت مشروطه بود که داستان آن مشهورتر از آن است که بدان اشاره رود.

امید به آینده برای کسانی همچون ما که در مسیری با تفاوت های خاص خود قدم برمی داریم و اهدافی را برای خویش برگزیده ایم تا چه اندازه می تواند منطقی و منطبق با واقعیت باشد؟ و آیا اساساً امید به آینده می تواند تحت شرایطی موجب آثار منفی گردد؟ این ها پرسش هایی است که ذهن بسیاری از ما دگرباشان را درگیر کرده است. هنگامی که شخصی، دگرباش بودن خویش را می پذیرد متوجه شده است که پذیرش این نوع جدید از زندگی، ایده ها و اهدافی متفاوت نیز برای او به ارمغان آورده است.

 

مطالب ندا را همراه با اسم و آدرس ندا بازچاپ کنید.